Co to jest pożyczka?

Pożyczka jest najprostszym sposobem zdobycia gotówki w razie nagłej potrzeby. Pozwala nam szybko i bez zbędnych formalności uporać się z brakami finansowymi.

Jednak nawet taki sposób zdobycia potrzebnych pieniędzy jest regulowany przepisami prawnymi – w przypadku pożyczki są to przepisy XIX tytułu kodeksu cywilnego. Jak wygląda pożyczka od tej strony? O czym trzeba pamiętać?

Pożyczka to umowa, w której jedna osoba przenosi na rzecz drugiej pieniądze, a druga zobowiązuje się te pieniądze zwrócić. Ale – w przeciwieństwie do kredytu – oprócz pieniędzy pożyczyć możemy rzeczy, które są „oznaczone co do gatunku” (czyli na przykład cukier, mąkę). Prawo zezwala na pożyczanie dowolnej sumy pieniędzy, trzeba jednak pamiętać przy tym każda pożyczka, której wartość wynosi albo przewyższa 500 złotych, powinna być już zawarta na piśmie.

Taki dokument będzie mieć wartość dowodową w sądzie, w razie ewentualnej rozprawy. Przejdźmy do dalszych elementów zawartej umowy pożyczki. Strony zawierające pożyczkę powinny umówić się co do terminu jej zwrotu. Jeśli tak nie zrobią, uważa się, że zawarta została ona na 2 miesiące. Po upływie tego czasu, pożyczkobiorca zobowiązany jest ją zwrócić.

On sam ma jednak pół roku czasu, żeby domagać się od dającego pożyczkę tego, żeby wywiązał się z umowy i pożyczył obiecane pieniądze i przedmioty. Poza tym, obowiązkiem pożyczającego jest poinformowanie o wadach pożyczanej rzeczy, jeśli nie są one oczywiste i widoczne.