Czy warto brać pożyczkę hipoteczną?

Zaciągnięcie kredytu w banku wiąże się z tym, że musimy realizować określony cel, na który kredyt wzięliśmy.

Ale co w momencie, gdy wolimy zrobić coś innego – po prostu otrzymać dużą kwotę pieniędzy, którą możemy przeznaczyć na wybrany przez nas cel, bez ciągłej kontroli realizacji naszego przedsięwzięcia przez bank. Naturalnie, musimy spłacić należne bankowi z tytułu otrzymania przez nas tej kwoty odsetki, jak również ustanowić odpowiednie zabezpieczenie środków wziętych z banku. Jeśli taką formą zabezpieczenia jest hipoteka – mamy do czynienia z pożyczką hipoteczną.

Jak widać z powyższego opisu, pożyczka hipoteczna jest dobrym rozwiązaniem żeby sfinansować nasze potrzeby. Dowolność sposobu spożytkowania naszych pieniędzy jest niewątpliwie silnym argumentem, przekonywującym za wzięciem właśnie pożyczki hipotecznej (która jest w sumie niczym innym niż specyficznie skonstruowanym kredytem walutowym), mimo to, że jej oprocentowanie jest zawsze nieco wyższe niż normalnego kredytu hipotecznego.

Ponadto, w momencie zaciągnięcia pożyczki hipotecznej na dużą kwotę (powyżej ok. 15 000 zł) koszty poniesione ze względu na jej spłacanie (ustanowienie hipoteki, wycena nieruchomości, prowizja ) są zdecydowanie mniejsze dla nas od kosztów spłaty analogicznego kredytu wziętego na dowolny cel. Dla banku jest ona również korzysta, bowiem cała procedura udzielenia pożyczki zaczyna się od wpłaty prowizji dla banku, która wynosi do 5% pożyczanej sumy, zatem jest ona szybkim i bezpośrednim zasileniem finansowym. Ponadto, pożyczki udziela się zazwyczaj z wysokim wkładem własnym pożyczkobiorcy (nawet powyżej 50%) i z najsolidniejszym zabezpieczeniem – hipoteką, udzielając jej nawet na 20 lat.