Faktoring — jakie pełni funkcje?

Faktoring — jakie pełni funkcje?

Faktoring to coraz częściej wybierana przez przedsiębiorców z różnych branż usługa, która pozwala na poprawę płynności finansowej podmiotu i zabezpieczenie go przed nieuczciwymi kontrahentami. Z tego powodu rynek faktoringu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i zyskuje coraz większe uznanie wśród klientów. Jakie jednak faktoring pełni funkcje? Podpowiadamy.

Faktoring — czym jest i jakie pełni funkcje?

Faktoring jest to usługa, w której firma udzielająca finansowania nazywana faktorem wykupuje faktury o długim terminie płatności wystawione przez faktoranta. Wypłaca mu następnie całość lub określoną wcześniej część należności natychmiast po wystawieniu takiego dokumentu pomniejszoną o swoją prowizję. Resztę przekazuje klientowi po otrzymaniu zapłaty od odbiorcy.

Jest to więc świetny sposób na zachowanie płynności finansowej w przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają faktury o odroczonym, długim terminie płatności wynoszącym 30, 60, a czasem nawet 90 dni. Brak konieczności oczekiwania na gotówkę od klienta pozwala na zachowanie stabilności finansowej i inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa.

Faktoring pełni funkcje finansowania pozwalającą na natychmiastowe wykorzystanie środków, które podczas oczekiwania na zapłacenie faktury w normalnej sytuacji byłyby zamrożone. Dodatkowo może mieć on też funkcję administracyjną, ponieważ często małe przedsiębiorstwa nie posiadają swoich własnych organów, które zajmowałyby się ściąganiem należności.

Korzystanie z usługi faktoringu pozwoli na zabezpieczenie środków i obsługę płatności, w tym kontakt z kontrahentem, a także ocenę jego wypłacalności. Ważna jest również funkcja gwarancyjna tej usługi, ponieważ faktor może wziąć na siebie pełną odpowiedzialność w razie ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Rodzaje faktoringu

Kiedy znamy już funkcje, warto wiedzieć jaka jest istota i rodzaje faktoringu. W Polsce wyróżnia się faktoring pełny, niepełny i mieszany. Ten pierwszy charakteryzuje się tym, że ryzyko niewypłacalności kontrahentów przejmuje faktor. Dodatkowo odpowiada on za ewentualną windykację.

Faktoring niepełny oznacza, że to przedsiębiorca, który korzysta z usług firmy faktoringowej, bierze na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność swoich kontrahentów. Mieszany z kolei zawiera w sobie elementy faktoringu pełnego jak i niepełnego. W tym przypadku często firma faktoringowa bierze na siebie odpowiedzialność za brak dokonania płatności przez kontrahenta jedynie do określonej kwoty, a po jej przekroczeniu spada ona na przedsiębiorcę.