Fundusze pożyczkowe

Kredyt w banku, nie jest jedynym wyjściem, w przypadku trudności z pozyskaniem finansowania dla firmy. Pieniądze, w kwocie od 120 do 700 tys. zł możesz pożyczyć z funduszy pożyczkowych.

Z funduszy skorzystać mali oraz średni przedsiębiorcy, zarówno rozpoczynający działalność, jak i ci, którzy działalność dopiero co zarejestrowali. Fundusze dysponują środkami pochodzącymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Banku Światowego, oraz funduszy unijnych.

Aby pozyskać środki trzeba zgłosić się do regionalnej instytucji zarządzającej jednym z takich funduszy i złożyć tam wniosek o pożyczkę, określając kwotę pożyczki i jej przeznaczenie, ponadto potrzebny będzie biznes plan i zabezpieczenie. Szczegółowe warunki przyznawania środków różnią się w poszczególnych funduszach, ale najczęściej wymagany jest 20% wkład własny, a termin zwrotu środków nie przekracza 5 lat (plus 6-misięczny okres karencji). Pożyczka oprocentowana jest wg stawek preferencyjnych, ustalanych w odniesieniu do stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską.

Najkorzystniejsze warunki oferuje się osobom bezrobotnym i absolwentom szkół wyższych, którzy nie przekroczyli 27. roku życia. Oprocentowanie może wynieść 5,09 % jeśli posiadasz wysokie zabezpieczenie, a twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej. Jeśli nie możesz pochwalić się dobrymi wynikami, oprocentowanie może sięgać 14,49%.

Z funduszu można maksymalnie pożyczyć 700 tys. zł – tyle oferuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie. Oferta ta dotyczy MSP z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Przy tej kwocie konieczny jest okres działalności firmy nie krótszy niż 1 rok.

W województwie śląskim można maksymalnie pożyczyć 600 tys. zł, w opolskim 500 tys. zł, a w małopolskim, lubuskim i podkarpackim 400 tys. zł.