Kiedy można liczyć na umorzenie długu?

Kiedy można liczyć na umorzenie długu?

Statystyki dotyczące zadłużenia Polaków są bezlitosne. Niemal 3 miliony osób posiadają długi opiewające na zawrotną sumę 76 miliardów złotych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w określonych sytuacjach można dokonać umorzenia długu. W ujęciu prawnym, umorzenie długu polega na złożenieniu oświadczenia przez wierzyciela, że ten zrzeka się wierzytelności. Wytyczne w tym zakresie nie są sprecyzowane przez ustawę, jednak warto aby dokument umorzenia długu został sporządzony w formie pisemnej. Należy też wiedzieć, że funkcjonują Instytucje, które oferują pomoc zadłużonym również w zakresie umarzania długów.

Egzekucja komornicza, a umorzenie długów

Temat umorzenia długu należy rozpocząć od rozróżnienia dwóch powyższych pojęć. Jeśli kancelaria komornicza przestanie zajmować się sprawą, nie oznacza to, że dług zostanie umorzony, gdyż wierzyciel może skorzytać z usług innego podmiotu i wówczas procedura ściagania zobowiązań rozpocznie się od nowa. Zgodnie z powyższym, dług może zostać umorzony wyłącznie przez wierzyciela, komornik natomiast nie ma takiej „mocy”.

Trzy przypadki umorzenia egzekucji komorniczej

Umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić z trzech głównych powodów: z mocy prawa, z urzędu oraz na wniosek wierzyciela.

W pierwszym przypadku, przyczyną umorzenia długu są przesłanki prawne zakłócające bieg egzekucji. Przykładowo, jeśli wierzyciel zawiesił postępowanie egzekucyjne na rok i nie podjął żadnej akcji mającej na celu jego wznowienie, wówczas z mocy prawa egzekwowanie długu zostaje umorzone po roku. Drugą przesłanką do umorzenia długu jest upadłość konsumencka dłużnika. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, wówczas umorzenie długu zostaje uprawomocnione.

Jeśli sprawą nie zajmuje się sąd, komornik może dokonać umorzenia egzekucji długu z urzędu. Dzieje się tak w przypadku braku zdolności sądowej dłużnika lub wierzyciela, gdy dłużnikiem jest dyplomata z innego kraju lub gdy koszty egzekwowania długu byłyby wyższe od środków, które można byłoby pozyskać w ramach egzekucji.

Ostatni rodzaj umorzenia egzekucji komorniczej odbywa się poprzez złożenie stosownego wniosku przez wierzyciela. Warto jednak dodać, że w tym przypadku umorzone zostaje tylko postępowanie, natomiast dług nadal istnieje.

Uzyskaj pomoc w umorzeniu Twojego długu

Jeśli posiadasz dług i zastanawiasz się jakie są szanse na jego umorzenie, skorzystaj z pomocy oferowanej przez Kancelarię Pomocy Dłużnikom z Poznania. Jedną z głównych specjalności tej instytucji jest umarzanie wierzytelności i dochodzenie zwrotu roszczeń pieniężnych. Bez względu na to, czy Twoją sprawą jest wcześniej spłacony kredyt, jego konsolidacja, czy sprzedany dług, pomoc zadłużonym świadczona przez wyżej wspomnianą kancelarię antywindykacyjną z pewnością okaże się skuteczna. Dowiedz się więcej na stronie: http://kancelaria-pomoc.pl/.