Kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład

Kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład

Każda osoba prowadząca działalność chciałaby osiągać jak największy zysk, a przy tym płacić jak najniższe podatki. Kluczowa jest w tym kontekście stabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, która zapewni jej bezpieczne funkcjonowanie i rozwój. Przedsiębiorca może wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę opodatkowania. W jaki sposób jest to związane z kwestią kwoty wolnej od podatku w kontekście Nowego Polskiego Ładu?

Kiedy można skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Istnieją różne formy opodatkowania, w tym karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, skala podatkowa oraz podatek liniowy. Kwota wolna od podatku dotyczy jedynie skali podatkowej. W tym przypadku występują dwa progi podatkowe wynoszące 12% i 32%. Jeśli osiągnie się dochód wyższy niż 1 000 000 zł, nadwyżkę obowiązuje dodatkowo stawka podatku 4% jako danina solidarnościowa. Stawka podatku jest więc tym wyższa, im wyższy jest dochód. W bieżącym roku kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 000 zł, w ubiegłym obowiązywała jeszcze kwota 8000 zł. Podwyższony został także limit I progu podatkowego – z 85 528 zł do 120 000 zł.

Kwota wolna od podatku w kontekście Nowego Polskiego Ładu

Jak już wspomniano wyżej, w związku z wejściem w życie Nowego Polskiego Ładu kwota wolna od podatku wzrosła ponad trzy razy. Oznacza to, że jeśli ktoś co roku uzyskuje przykładowo dochód 28 000 zł, przekroczył ubiegłoroczną kwotę wolną od podatku o ponad 20 000 zł. Obecnie nie będzie musiał płacić już podatku, bowiem do przekroczenia tej kwoty brakuje mu jeszcze 2000 zł.

Kto skorzysta na kwocie wolnej od podatku wprowadzonej przez Nowy Polski Ład?

Najbardziej na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku skorzystają osoby, które pracują za minimalną stawkę krajową. W ubiegłym roku wynosiła ona 2800 zł, w 2022 roku wzrosła o 210 zł, wynosi więc 3010 zł. Uwzględniając zwiększenie kwoty wolnej od podatku można zauważyć, że duża część przychodu nie będzie opodatkowana. Przykładowo, jeśli ktoś zarobi 36 120 zł brutto w skali roku, zapłaci podatek w wysokości 734 zł. Przedstawiono także uzasadnienie do projektu ustawy, które mówi o tym, iż na zwiększeniu kwoty zyskają przede wszystkim osoby zarabiające do 2500 zł co miesiąc, ponieważ będą one w całości zwolnione z płacenia podatku dochodowego. Podatnik posiadający dochody powyżej 30 000 zł zapłaci podatek 12%, dopóki nie przekroczy I progu.

Zmiana przepisów dotyczących kwot zmniejszających podatek

Aż do końca ubiegłego roku zaliczki na podatek dochodowy uwzględniały wyłącznie kwotę zmniejszającą podatek, a nie wolną od podatku. Była ona stała i wynosiła 525,12 zł. Ostateczne rozliczenie w zakresie kwoty wolnej od podatku odbywało się dopiero podczas zeznania rocznego. Nowy Polski Ład zwiększył nie tylko kwotę wolną od podatku, ale również tę zmniejszającą podatek. Wynosi ona obecnie 3600 zł w skali roku. Więcej dokładnych informacji na temat tego zagadnienia można przeczytać na stronie internetowej poradnikprzedsiebiorcy.pl.