Różnice pomiędzy pożyczką a kredytem

Jak odróżnić pożyczkę od kredytu? Z którego z tych instrumentów finansowych lepiej skorzystać w danej sytuacji?

Mimo że obydwie dotyczą pożyczania pieniędzy, umowy pożyczki i kredytu zawierają wiele różnic. Na początek należy wspomnieć, że kredyty to takie instrumenty finansowe, które udzielane zostają na konkretny cel(kredyt mieszkaniowy, hipoteczny, budowlany).

Jest on kontrolowany przez bank i od jego realizacji bank uzależnia dalsze spłacanie kredytu. Standardowa pożyczka jest natomiast wydawana bez konieczności przedstawienia celu jej udzielenia. Jest ona także możliwa nie tylko w pieniądzach, ale też w rzeczach oznaczonych co do gatunku. To odróżnia ją od kredytu, który dotyczy tylko i wyłącznie pieniędzy. \ Inną różnicą jest oprocentowanie, które jest możliwe do zawarcia w formie umowy pożyczki, natomiast konieczne, przy zawarciu kredytu. Ze względu na to, kredyt można dostać tylko w odpowiednim miejscu (w banku – stąd umowa pożyczki uregulowana jest w kodeksie cywilnym, kredyt zaś reguluje prawo bankowe), natomiast umowa pożyczki w zasadzie może być sporządzona z każdym.

Ponadto sama umowa pożyczki jest z reguły nie tak sformalizowana i skomplikowana jak umowa kredytu, w momencie jej udzielenia bank nie sprawuje aż tak dużej kontroli nad pożyczonymi środkami, jak przy kredycie. Nic więc dziwnego, że banki decydują się na udzielanie przede wszystkim kredytów, zwłaszcza, że ze standardowej konstrukcji pożyczki nie wynika dla nich jakikolwiek zysk z jej udzielenia.