Wiarygodność finansowa i jej najważniejsze aspekty

Wiarygodność finansowa i jej najważniejsze aspekty

Większość z nas, niejednokrotnie spotkała się z pojęciem wiarygodność finansowa. Czym jest? i do czego jest nam potrzebna? Otóż nasz wiarygodność jest stricte związana z decyzją o zaciągnięciem kredytu gotówkowego czy otrzymaniem karty kredytowej, jest swojego rodzaju reputacją, bez której nie będziemy mogli otrzymać wyżej wymienionych produktów. Co wpływa na naszą wiarygodność finansową? Zapraszamy do dalszej części artykułu. 

Czym jest wiarygodność finansowa?

Wiarygodność finansowa, określa naszą rzetelność w spłacaniu zaciągniętych przez nas zobowiązań. Nie tylko w bankach czy instytucjach parabankowych i pozabankowych.  Mówimy tutaj o regularnych spłatach rat kredytowych, i innych zobowiązaniach. Naszą wiarygodność buduję także radzenie sobie w spłatach zaległych rat które powstały w wyniku nieterminowych wpływów.

Nasza wiarygodność finansowa jest powiązana ze zdolnością kredytową czyli jest informacją dla naszego kredytodawcy o tym jak radzimy sobie w spłacie zaciągniętych zobowiązań. Im lepsza wiarygodność tym większa szansa na uzyskanie kredytu czy udzieleniu limitu na karcie kredytowej.  Zatem dla naszego kredytodawcy informacja ta jest bardzo istotna, a czynniki na nią wpływające to:

  • terminowa spłata rat kredytowych;
  • informacje o zaciągniętych kredytach;
  • spłaty zobowiązań wobec zakupów ratalnych;

Podsumowując, jeżeli nasze wcześniejsze zobowiązania spłacaliśmy terminowo, nie uchylaliśmy się od płacenia rat i nie mieliśmy problemów z ich spłatą nasza wiarygodność finansowa jest dobra co za tym idzie możemy liczyć na dogodniejsze warunki kredytowe czy ratalne.

Jak dbać o naszą wiarygodność finansową?

Budowanie naszej wiarygodności finansowej zaczyna się od zaciągnięcia pierwszego zobowiązania, jak już wcześniej pisaliśmy bardzo ważna jest terminowość w ich spłacie. Zatem nasza wiarygodność jest uwarunkowana tym że dotychczas nie zalegaliśmy z opłatami zaciągniętych zobowiązań. Gdy kupowaliśmy na raty, i także płaciliśmy terminowo, nie przekraczanie limitów na kartach kredytowych także ma wpływ na ocenę.  Zatem zanim zaciągniemy kredyt czy pożyczkę oceńmy czy jesteśmy w stanie terminowo spłacać kolejne zobowiązanie. Bowiem nasza wiarygodność będzie ważna w decyzyjności banku gdy będziemy starać się o kredyt gotówkowy.

Wiarygodność finansowa a zdolność kredytowa

Wspominaliśmy już że wiarygodność finansowa jest mocno powiązana ze zdolnością kredytową, i ma na nią duży wpływ. Nasza historia finansowa to nie jedyna rzecz brana pod uwagę w trakcie starania się o kredyt gotówkowy czy zwykłą pożyczkę. Na naszą ocenę składa się wysokość naszych zarobków, forma zatrudnienia, zgromadzone środki oszczędnościowe a także nasze aktualnie zaciągnięte zobowiązania. Dzięki tym informacją bank czy też instytucja pozabankowa jest w zdecydować o wysokości kredytu o jaki się ubiegamy a także okresie jego spłaty. Instytucje parabankowe zazwyczaj ograniczają się do sprawdzenia nas w biurach informacji kredytowych i gospodarczych. Natomiast kwota będzie o wiele niższa niż w bankach.

Pamiętajmy by zawsze oceniać swoje możliwości kredytowe samemu. Jeżeli zdarzały nam się „wpadki” ze spłatą naszych wcześniejszych zobowiązań, lub zalegamy ze spłatą kredytu czy pożyczki nasza wiarygodność finansowa będzie bardzo słaba, a bank w których staramy się o kredyt może nam go nie udzielić. To co możemy zrobić w tej sytuacji to spłata zobowiązań. Pamiętajmy jednak by nie wchodzić w spirale kredytową  i starać się nie spłacać kredytu kredytem.