Czym różni się pożyczka od kredytu gotówkowego?

Czym różni się pożyczka od kredytu gotówkowego?

Większość Polaków nie wie na czym polega różnica między pożyczką, a kredytem. A różnice są istotne i sprowadzają się do innych konsekwencji prawnych i ekonomicznych.

Pożyczki gotówkowej może udzielić każdy, kto posiada pieniądze i jest ich właścicielem czyli zarówno osoba fizyczna jak i instytucja. W takim przypadku pożyczkobiorcę chroni kodeks cywilny. Kredyty gotówkowe przyznawane są wyłącznie przez banki, które wcale właścicielami posiadanych pieniędzy nie są (pochodzą z depozytów). Wówczas kredytobiorca chroniony jest prawem bankowym.

Pożyczkę gotówkową można spożytkować na cokolwiek. Natomiast kredyt gotówkowy, teoretycznie należy wydać na zdeklarowany uprzednio cel. W przeciwnym razie bank ma prawo zażądać natychmiastowej spłaty kredytu.

Jeśli chodzi o oprocentowanie, teoretycznie pożyczka może być nieoprocentowana ale w praktyce banków i innych instytucji takie pożyczki nie występują. Wysokość oprocentowania obu form finansowania zależy od poszczególnych banków czy instytucji; dlatego nie można powiedzieć, że z definicji korzystniej zaciągnąć jest kredyt lub pożyczkę.

Termin zwrotu pieniędzy jest zwykle określany zarówno przy umowie kredytu jak i pożyczki. Ale w tym pierwszym przypadku określenie dokładnego terminu jest obowiązkowe, a w drugim niekoniecznie.